תפריט
logo-mini
logo

תוכניות דירה

דירה 1 > קומת קרקע > 5 חדרים

דירות 2, 14, 17, 20, 23 > קומות א', ה'-ח' > 3.5 חדרים

דירות 3, 15, 18, 21, 24 > קומות א', ה'-ח' > 3.5 חדרים

דירות 4, 19, 18, 22, 25 > קומות א', ו'-ח' > 3.5 חדרים

דירה 7 > קומה ב' > 4 חדרים

דירה 26 > קומה ט' > פנטהאוז, 4 חדרים

דירה 27 > קומה ט' > פנטהאוז, 3 חדרים